atsargos

atsargos
atsargos statusas T sritis švietimas apibrėžtis Reikalingų daiktų (vaizdinių priemonių, medžiagų, vadovėlių ir kt.) sankaupa. atitikmenys: angl. resource vok. Vorrat rus. ресурсы ryšiai: palyginkištekliai palyginkištekliai

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • atsargos — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ateičiai laikomas turtas. atitikmenys: angl. stock ryšiai: susijęs terminas – inventorizacija šaltinis NATO mokymų ir pratybų finansavimo terminų žodynas AAP 43(1), 2009 …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atsargos — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Turimos ir paruoštos naudoti materialinės priemonės. atitikmenys: angl. stocks pranc. stock …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • atsargos karo prievolininkų rezervas — statusas Aprobuotas sritis karo prievolė apibrėžtis Atsargos karo prievolininkų dalis, pagal karo meto paskyrimus nepaskirta į karo meto karinius arba civilinės saugos rezervo vienetus. atitikmenys: angl. staffreserve šaltinis Karo prievolės… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atsargos karininko liudijimas — statusas Aprobuotas sritis karo prievolė apibrėžtis Dokumentas, kuriuo patvirtinamas karo prievolininko statusas ir kuris išduodamas karininkams, išleidžiamiems į atsargą ar perkeliamiems į dimisiją, baigusiems profesinę karo tarnybą ar iš jos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atsargos karo prievolininkas — statusas Aprobuotas sritis karo prievolė apibrėžtis Į aktyviojo ar individualiojo rezervo įskaitą įrašytas Lietuvos Respublikos pilietis, atlikęs pradinę privalomąją karo tarnybą, kario savanorio tarnybą arba kitokiu būdu įgijęs reikiamą… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • atsargos karys — statusas Aprobuotas sritis krašto apsauga apibrėžtis Karo prievolininkas, atlikęs tikrąją karo tarnybą ir teisės aktų nustatyta tvarka išleistas į atsargą. atitikmenys: angl. soldier released from active duty šaltinis Lietuvos Respublikos krašto… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

  • karo atsargos — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Taikos metu sukauptos atsargos padidėjusiems kariniams poreikiams prasidėjus karui patenkinti. Karo atsargų turėtų pakakti aprūpinti operacijoms, iki bus papildytos atsargos. atitikmenys: angl. war reserves… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • vežiojamosios šaudmenų atsargos — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmenų atsargos, kurios laikomos etatinėse transporto priemonėse, kovos ir kitose mašinose, kurias turi kariai ir yra vežiojamos kartu su vienetais persigrupuojant ir kovos veiksmų metu. Δ dar skiria į… …   Artilerijos terminų žodynas

  • palaikomosios atsargos — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Atsargos, kurios naudojamos užsitęsus operacijoms ilgiau nei buvo planuojama, iki bus papildytos atsargos joms paremti. atitikmenys: angl. sustaining stocks pranc. stocks d’entretien ryšiai: dar žiūrėk –… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • komercinės naftos produktų ir naftos atsargos — statusas Aprobuotas sritis nafta ir jos produktai apibrėžtis Įpareigotųjų įmonių kaupiamos ir tvarkomos naftos produktų ir naftos atsargos, kurių pagal šį įstatymą kaupti neprivaloma. trumpoji forma komercinės atsargos šaltinis Lietuvos… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”